4η Βιομηχανική Επανάσταση

Στο επίκεντρο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης βρίσκονται αλλαγές από όλο το φάσμα της λειτουργίας της αγοράς: ο μετασχηματισμός των μέσων παραγωγής, οι αλυσίδες τροφοδοσίας της αγοράς, η παροχή των υπηρεσιών και τελικά ακόμα και οι νέες συνθήκες εργασίας.

Στους τομείς της λειτουργίας των επιχειρήσεων προωθείται τάχιστα η ψηφιοποίηση και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Τα επιτεύγματα των θετικών επιστημών συνδυάζονται με την τεχνολογική εξέλιξη, τη ρομποτική, την αναβάθμιση των ψηφιακών τεχνολογιών δημιουργώντας κυβερνο - φυσικά συστήματα.

4η Βιομηχανική Επανάσταση
4η Βιομηχανική Επανάσταση
4η Βιομηχανική Επανάσταση
4η Βιομηχανική Επανάσταση
4η Βιομηχανική Επανάσταση
4η Βιομηχανική Επανάσταση
4η Βιομηχανική Επανάσταση
4η Βιομηχανική Επανάσταση
4η Βιομηχανική Επανάσταση
4η Βιομηχανική Επανάσταση
4η Βιομηχανική Επανάσταση
4η Βιομηχανική Επανάσταση
4η Βιομηχανική Επανάσταση
4η Βιομηχανική Επανάσταση
4η Βιομηχανική Επανάσταση
4η Βιομηχανική Επανάσταση

Subscribe to our Newsletter and stay informed about our news and services.