FUTURE MARKET LEADERS

FUTURE MARKET LEADERS

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το FUTURE MARKET LEADERS είναι το πρόγραμμα ανάπτυξης νέων επιχειρηματιών της SIGMA SA.

Αφορά νέους από 18 έως 38 ετών οι οποίοι είτε διαθέτουν επιχείρηση, ανεξαρτήτου τομέα δραστηριότητας, είτε διαθέτουν την ιδέα για μια νέα επιχείρηση. Αφορά τα άτομα που βλέπουν το μέλλον με αισιοδοξία και έχουν την όρεξη να δουλέψουν σκληρά για να κάνουν το όραμά τους πραγματικότητα.

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣKΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το FUTURE MARKET LEADERS γεννήθηκε σε μια περίοδο κρίσης και ευκαιριών. Σκοπός του είναι να επηρεάσει θετικά την εξέλιξη της οικονομίας και της κοινωνίας μέσα από την ελεύθερη μετάδοση επιστημονικής γνώσης και τεχνικής εμπειρίας. Το όραμα πίσω από το πρόγραμμα είναι η δημιουργία ουσιαστικών δομών και προϋποθέσεων για την στήριξη των επιχειρηματιών στην Ελλάδα. Σε μία περίοδο που η ελεύθερη αγορά δέχτηκε το μεγαλύτερο βάρος της κρίσης, κρίνεται αναγκαίο να υποστηριχθεί με αποφασιστικότητα και αισιοδοξία κάθε νέος επιχειρηματίας.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το FUTURE MARKET LEADERS Project Northwest αφορά τους άμεσα ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες της Ηπείρου και της ευρύτερης περιοχής. Κατά την διαδικασία των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι θα ομαδοποιηθούν κατά σειρά προτεραιότητας, ηλικιακά και κατά τομέα δραστηριότητας της επιχείρησης τους ή της επιχειρηματικής τους ιδέας. Μετά το περάς της διαδικασίας των αιτήσεων, οι επιλεγμένοι αιτούντες θα συμμετέχουν σε μία από τις διήμερες εκδηλώσεις του προγράμματος, οι οποίες θα ενημερώσουν και θα καθοδηγήσουν τους συμμετέχοντες σε θέματα επιχειρηματικότητας και διαχείρισης. Την ολοκλήρωση του προγράμματος θα σηματοδοτήσει μια κατ’ ιδίαν συνεδρία διάγνωσης αναγκών και ευκαιριών με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο της SIGMA SA για κάθε νέο επιχειρηματία.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ →

Subscribe to our Newsletter and stay informed about our news and services.