Όροι & Προϋποθέσεις

Πολιτική Απορρήτου

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς!

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία μας με την επωνυμία Sigma Strategy Consultants συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο της.

Η Sigma AE συμμορφώνεται με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, που εφαρμόζεται στις βάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στον Kανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR).

H Sigma AE δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών Κανονισμών λαμβάνοντας κατάλληλα τεχνικά και διοικητικά μέτρα για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Περιήγηση στον διαδικτυακό μας τόπο

Μπορείτε να περιηγηθείτε στον διαδικτυακό μας τόπο, χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε προσωπική σας πληροφορία.

H Sigma AE συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών του μόνο όταν οι ίδιοι τα παρέχουν εκουσίως και κατόπιν ρητής και ειδικής συναίνεσής τους.

Λόγω των συχνών και ραγδαίων αλλαγών της τεχνολογίας, καθώς και των αντίστοιχων προσπαθειών του νομοθέτη να συμβαδίσει η νομοθεσία με αυτές τις αλλαγές, η Sigma AE δεσμεύεται να σας ενημερώνει για οποιαδήποτε τροποποίηση στην πολιτική της διαχείρισης προσωπικών δεδομένων.

Σε περίπτωση διαφωνίας του επισκέπτη / χρήστη με την πολιτική αυτή, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του στην ιστοσελίδα.

 

Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί "cookies". Τα cookies είναι διαδικτυακά «εργαλεία» συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών που προέρχονται από συνεργαζόμενες ιστοσελίδες τρίτων φορέων ή από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μετρηθεί η επισκεψιμότητα, να βελτιωθεί η λειτουργία, το περιεχόμενο και η συνολική εμφάνιση της ιστοσελίδας μας και να προσαρμοστεί στις ανάγκες των Πελατών μας.

Με τη χρήση της δικής μας ιστοσελίδας, συμφωνείτε με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται από μηχανές αναζήτησης ή κοινωνικά δίκτυα.

Αν δεν επιθυμείτε τρίτα μέρη, όπως Google, Facebook, Twitter κλπ. να λαμβάνουν πληροφορίες από το πρόγραμμα πλοήγησής σας, όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες της Εταιρίας μπορείτε να εξαιρεθείτε προβαίνοντας στην αντίστοιχη επιλογή όπως παρέχεται από την εκάστοτε Πολιτική Χρήσης που υπάρχει στην ιστοσελίδα κάθε τέτοιου τρίτου μέρους.

Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας, επιλέγοντας να μην αποδεχτείτε τα cookies, ή να σας ζητείται να αποδεχθείτε το κάθε ένα από αυτά χωριστά. Πλην όμως πρέπει να γνωρίζετε ότι κάτι τέτοιο θα περιορίσει το εύρος των διαθέσιμων σε σας δυνατοτήτων περιήγησης σε κάθε διαδικτυακή ιστοσελίδα.

 

Αρχές τήρησης και επεξεργασίας δεδομένων

H Sigma AE δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων. Συνεπώς δε θα τα διαβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) για κανένα λόγο, εκτός από τις περιπτώσεις, όπου αυτό προβλέπεται ρητά από το νόμο.

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε ενήλικους επισκέπτες και δεν προορίζονται για ανηλίκους.

Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές του διαδικτυακού τόπου στο info@sigma-consultants.eu για να ενημερωθεί αν υπάρχει αρχείο με τα στοιχεία του, ενώ μπορεί να τα ζητήσει αυτά να διορθωθούν ή να διαγραφούν, όποτε το επιθυμεί.

H Sigma AE διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών αποκλειστικά για λόγους επιχειρηματικούς (υποβολή προσφορών και σύναψη νέων συμβάσεων και ενημέρωσης (για υπηρεσίες και προσφορές μας). Ενδέχεται στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών και των πληροφοριών της να επεξεργάζεται, με αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας και ανωνυμίας, τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων, που οι ίδιοι έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς.

Η ακρίβεια και η αυθεντικότητα των στοιχείων είναι ευθύνη του ίδιου του επισκέπτη / χρήστη, που τα υποβάλλει. Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα για τη διακρίβωση, τη διόρθωση ή τη διαγραφή στοιχείων, η εταιρεία δεσμεύεται να το εξετάσει εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@sigma-consultants.eu.

 

Ενημερωτικά Δελτία – Newsletters

H Sigma AE αποστέλλει ανά τακτά διαστήματα ενημερωτικά δελτία (newsletter) προς τους εγγεγραμένους χρήστες της, αναλόγως των ενδιαφερόντων τους.

Η υπηρεσία Newsletter παρέχεται μέσω αυτοματοποιημένης πλατφόρμας επικοινωνίας.

Παρέχουμε την υπηρεσία Newsletter σε όσους επισκέπτες / χρήστες το επιθυμούν, αφού προηγουμένως συμπληρώσουν μια σχετική φόρμα με το e-mailτους και το ονοματεπώνυμο τους, εφόσον οι ίδιοι το θέλουν και μόνο τότε.

Με αυτόν τον τρόπο οι επισκέπτες / χρήστες εγγράφονται στην υπηρεσία Newsletter,.

Διατηρείτε πάντα τη δυνατότητα απεγγραφής ή επικαιροποίησης των προσωπικών σας στοιχείων αποστέλλοντας σχετικό email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@sigma-consultants.eu.

H Sigma AE διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη από τις λίστες ενημερωτικών δελτίων χωρίς αιτιολόγηση.

Οι διαχειριστές των newsletters της Sigma AE καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία των ενημερωτικών δελτίων.

Για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει, καθώς και για κάθε σχετική πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία των ενημερωτικών δελτίων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@sigma-consultants.eu

 

Μηνύματα μέσω φόρμας επικοινωνίας

Μπορείτε να υποβάλετε το μήνυμα σας στη Sigma AE, μέσω ειδικά διαμορφωμένης φόρμας επικοινωνίας, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Υποβάλλοντας το μήνυμά σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας προς την Sigma AE, αποδέχεστε τους παρόντες όρους αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων (ονοματεπωνύμο, e-mail ή και τηλέφωνο) εκ μέρους της Sigma AE.

Η Sigma AE δεσμεύεται να μη χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για σκοπούς εμπορικής προώθησης ούτε να τα μεταβιβάζει σε τρίτα μέρη.

 

Αποστολή Βιογραφικών

Ως αναζητών εργασία μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας και λοιπά προσωπικά σας δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας στην ενότητα «Αποστολή Βιογραφικού» (career@sigma-consultants.eu) για κάλυψη υφιστάμενης κενής θέσης εργασίας ή αποθήκευσή τους στη βάση δεδομένων που διατηρούμε με σκοπό τη μελλοντική χρήσης τους για κάλυψη κενής θέσης εργασίας. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία υποβάλετε, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για σκοπούς που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού, οι οποίοι περιλαμβάνουν την αξιολόγηση και την επικοινωνία μαζί σας λαμβάνοντας υπόψιν το είδος της απασχόλησης που σας ενδιαφέρει.

Οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε το βιογραφικό σας από τη βάση δεδομένων μας αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@sigma-consultants.eu

 

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων σας

Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Αν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για διαφημιστικούς λόγους (εγγραφή στο Newsletter), θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για αυτόν τον σκοπό μέχρις ότου ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

 

Επικοινωνία, αίτημα για πληροφορίες, απόσυρση συγκατάθεσης, φραγή, διαγραφή

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή και χωρίς επιβάρυνση, να εναντιώνεστε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για το μέλλον, να ζητήσετε την πλήρη διαγραφή αυτών, ή να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα, που αποθηκεύονται από εμάς για το άτομο σας ή τη διόρθωση αυτών.

Μπορείτε να μας στείλετε e-mail με το αίτημα σας στο info@sigma-consultants.eu ή να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας του διαδικτυακού μας τόπου.

 

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η Sigma AE αναγνωρίζει ως ζήτημα μείζονος σημασίας το θέμα της ασφάλειας των δεδομένων και των συναλλαγών και για το λόγο αυτό λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας και εφαρμόζονται οι πλέον ενδεδειγμένοι τεχνικοί μηχανισμοί προστασίας του περιεχομένου, με την επιδίωξη να παρέχεται ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για τους επισκέπτες / χρήστες, κατ’ εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθετικών προβλέψεων.

Η Sigma AE προστατεύει τους επισκέπτες / χρήστες από τυχόν υποκλοπές στοιχείων με τη μέθοδο κρυπτογράφησης SSL.

Η Sigma AE πραγματοποιεί κάθε δυνατή ενέργεια προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ενημέρωσης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και του διαδικτυακού τόπου εν γένει.

 

Ενημέρωση και τροποποίηση

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί / επικαιροποιεί επιμέρους τμήματα της παρούσας Πολιτικής και θα σας ενημερώνει όταν το πράττει. Παρακαλούμε να διαβάζετε πάντα την Πολιτική Απορρήτου, προτού χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό μας τόπο, ώστε να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής, σε περίπτωση που έχουν γίνει τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις.

Subscribe to our Newsletter and stay informed about our news and services.