ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ

26 July, 2022

← Δείτε όλα τα νέα

Προκήρυξη του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων υπέγραψε την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022 την έναρξη του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 και την προκήρυξη του πρώτου καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα». {Απόφαση με Αριθμό 74086/21.7.2022 (ΦΕΚ Β΄ 3890/22.7.2022)}

Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται η 27η Ιουλίου 2022 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών η 31η Οκτωβρίου 2022.

Σημειώνεται πως οι αιτήσεις υπαγωγής για τον νέο Νόμο θα πραγματοποιούνται μέσω του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ. – Αν) που θα υποστηρίζει όλο τον «κύκλο ζωής» κάθε επενδυτικού σχεδίου του Αναπτυξιακού Νόμου.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προχώρησε στην τροποποίηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και πλέον σε όλες σχεδόν τις Περιφέρειες της χώρας ορίζονται πολύ υψηλά ανώτατα όρια ενισχύσεων με ιδιαίτερη μέριμνα για τις περιοχές μετάβασης,  στις οποίες προβλέπονται ποσοστά ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις που φτάνουν  έως και το 75%.

Επίσης, για πρώτη φορά, δίνεται η δυνατότητα χορήγησης ενισχύσεων για δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων όπως δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων, δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση κλπ.

 

Για την υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα», το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:

  • 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,
  • 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,
  • 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,
  • 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
  • 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το έγγραφο Κατεβάστε το έγγραφο Μέγεθος αρχείου: 688 KB

Subscribe to our Newsletter and stay informed about our news and services.