Sigma Strategy Consultants

Περιοδικό

Περιοδικό

Περιοδικό Stigma

Αυτό το περιοδικό έχουμε ως όραμα να αποτελέσει το γνωσιακό σημάδι της SIGMA.

Σκοπός του είναι να αποτελέσει ένα μέσο προβληματισμού, έκφρασης, έρευνας και γνώσης, με παρεμβάσεις στα επιχειρηματικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα της κοινωνίας, παρέχοντας βήμα σε κάθε άνθρωπο - επιστήμονα, επαγγελματία και επιχειρηματία, ο οποίος επιθυμεί να συμμετάσχει και να διαθέσει τις γνώσεις και τις απόψεις του σε όλη την κοινωνία.

Νέο Τοπίο Χρηματοδοτήσεων για τις Επιχειρήσεις του 21ου Αιώνα

ΤΕΥΧΟΣ 7o

Ο εκσυγχρονισμός απαιτεί οικονομικούς πόρους, ορθολογική ιεράρχηση της διάθεσης των πόρων και αμετάκλητη προσήλωση στην εξυπηρέτηση του επιχειρησιακού οράματος. Ο κόσμος των επιχειρήσεων φαίνεται να αλλάζει. Τα πρώτα δείγματα εκμοντερνισμού αρχίζουν να διακρίνονται στις δομές, στη λειτουργία και στην ροή των κεφαλαίων.

Οι κλάδοι της οικονομίας δειλά δειλά διαχωρίζονται με βάση την προσδοκία ανάπτυξης και με αυτά τα χαρακτηριστικά γίνονται πρωταγωνιστικοί στην απορρόφηση νέων επενδύσεων και επιδοτήσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ →
Νέο Τοπίο Χρηματοδοτήσεων για τις Επιχειρήσεις του 21ου Αιώνα

Logistics & Εφοδιαστική Αλυσίδα

ΤΕΥΧΟΣ 6o

Η Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας ενοποιεί και ολοκληρώνει τις σημαντικότερες λειτουργίες των επιχειρήσεων ξεκινώντας από την παραγωγή μέχρι τον καταναλωτή

Η εφοδιαστική αλυσίδα και τα logistics δεν εξετάζονται πια ως κλάδος, αλλά τομέας που διαπερνά το σύνολο της οικονομίας και την δομή της. Σήμερα ο τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος με την μεγάλη πρόκληση της προσαρμογής και του εκσυγχρονισμού στην προσπάθεια του να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που ανοίγει το Industry 4.0.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ →
Logistics & Εφοδιαστική Αλυσίδα

4η Βιομηχανική Επανάσταση

ΤΕΥΧΟΣ 5o

Στο επίκεντρο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης βρίσκονται αλλαγές από όλο το φάσμα της λειτουργίας της αγοράς: ο μετασχηματισμός των μέσων παραγωγής, οι αλυσίδες τροφοδοσίας της αγοράς, η παροχή των υπηρεσιών και τελικά ακόμα και οι νέες συνθήκες εργασίας.

Στους τομείς της λειτουργίας των επιχειρήσεων προωθείται τάχιστα η ψηφιοποίηση και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Τα επιτεύγματα των θετικών επιστημών συνδυάζονται με την τεχνολογική εξέλιξη, τη ρομποτική, την αναβάθμιση των ψηφιακών τεχνολογιών δημιουργώντας κυβερνο - φυσικά συστήματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ →
4η Βιομηχανική Επανάσταση

Επενδύσεις και Χρηματοδοτήσεις

ΤΕΥΧΟΣ 4o

Η επιχειρηματικότητα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έννοια της επένδυσης και του ρίσκου. Από την πρωτόλεια ιδέα έως την δόμηση μιας πρότυπης επιχείρησης βρίσκεται ενδιάμεσα η ανεύρεση του απαραίτητου κεφαλαίου και η μελέτη της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων. Στην οικονομία μας οι επενδύσεις προκύπτουν από ίδια κεφάλαια, κεφάλαια τρίτων ή ως ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Αντίστοιχα η πληροφορία αξιοποιείται από τα στελέχη της αγοράς με σκοπό την ανάδειξη των στρατηγικών και των σχεδίων που θα δώσουν στην επένδυση το ελάχιστο δυνατό ρίσκο. Στο τεύχος Φεβρουαρίου διερευνούμε τους πόρους άντλησης επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων για τους επιχειρηματίες. Εξετάζουμε τις κατευθύνσεις που ορίζουν οι τάσεις της αγοράς ενώ αναζητούμε τις τακτικές αυτές που ορίζουν τις επενδύσεις ασφαλέστερες και αποδοτικότερες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ →
Επενδύσεις και Χρηματοδοτήσεις

Ψηφιακή Εποχή. Η Αυγή Νέου Τύπου Επιχειρήσεων και Εργαζομένων

ΤΕΥΧΟΣ 3o

«Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας) οδηγεί την κοινωνία σε νέες συνήθειες, νέες μορφές εργασίας και σε μία νέα εποχή υπηρεσιών. Την τελευταία χρονική περίοδο φαίνονται να αλλάζουν μορφή οι τρόποι που διεξάγονται πολλές βασικές διεργασίες μέσα στην επιχείρηση, να αναπτύσσεται η τηλεργασία, το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι εξ αποστάσεως συναλλαγές. Η ανάπτυξη του τομέα της πληροφορικής δείχνει τον δρόμο για νέες ευκαιρίες στον επιχειρηματικό κόσμο, στις επενδύσεις και στην αγορά εργασίας.
Πως μπορεί η ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου της πληροφορικής και της τεχνολογίας να ωθήσει στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην τοπική και παγκόσμια αγορά;»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ →
Ψηφιακή Εποχή. Η Αυγή Νέου Τύπου Επιχειρήσεων και Εργαζομένων

COVID-19… Ένα Νέο Μοντέλο Σχέσεων

ΤΕΥΧΟΣ 2o

Το δεύτερο τεύχος είναι αφιερωμένο στην εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19  και του ξεσπάσματος της πανδημίας. Η αρθρογραφία του τεύχους έχει ως σκοπό να παρουσιάσει και να αναλύσει το νέο μοντέλο σχέσεων που επέβαλε η εμφάνιση της πανδημίας στην κοινωνία, τις θετικές αλλά και αρνητικές επιπτώσεις σε αυτή. Μας απασχολεί, λοιπόν, η μελέτη της περιόδου, οι επιρροές της στην ψυχολογική κατάσταση των ατόμων και οι αλλαγές που προκλήθηκαν στη λειτουργία της οικονομίας και των επιχειρήσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ →
COVID-19… Ένα Νέο Μοντέλο Σχέσεων

Οι κοινωνικές & επιχειρηματικές δράσεις του σήμερα

ΤΕΥΧΟΣ 1o

Το πρώτο τεύχος πραγματεύεται την αλληλεπίδραση της κοινωνίας με τις επιχειρήσεις. Συνδυάζει τις κοινωνικές και επιχειρηματικές δράσεις που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις σήμερα και προσεγγίζει δύο βασικές πτυχές. Πως οι επιχειρηματικές δράσεις και πρακτικές αγγίζουν το κοινωνικό σύνολο, αλλά και πως οι επιχειρήσεις επηρεάζονται από την κοινωνική κατάσταση σε επίπεδο δραστηριότητας, εξέλιξης και ανάπτυξης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ →
Οι κοινωνικές & επιχειρηματικές δράσεις του σήμερα

Εγγραφείτε στο Newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα και τις υπηρεσίες μας.