ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ

13 January, 2021

← Δείτε όλα τα νέα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ «e-λιανικό»

Η Δράση «e-λιανικό» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής. 

 

Απευθύνεται σε:

  • Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30.09.2019)
  • Νεοσύστατες (εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 και εντεύθεν μέχρι τις 7/11/2020 )

 

Χρηματοδοτείται:Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00 € για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ο προϋπολογισμός της Δράσης είναι 80.000.000 ευρώ.

 

Πληροφορίες: Καλέστε μας στα τηλέφωνα: 2651083180-81 για να ενημερωθείτε άμεσα από τα εξειδικευμένα στελέχη για την διαδικασία της υποβολής.

Subscribe to our Newsletter and stay informed about our news and services.